Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: identiteit van de verkoper
Artikel 2: aanbrengen van de kleding
Artikel 3: kopen van de kleding
Artikel 4: levering
Artikel 5: overmacht
Artikel 6: de prijs
Artikel 7: de betaling
Artikel 8: herroepingsrecht
Artikel 9: geschillen en klachten

Artikel 1: identiteit van de verkoper
Liv-rose & Friends
Kwamol 43b – 3945 Ham
België

E-mail: info@liv-rose.be
Zaakvoerster: Jennifer Greeven
BTW- nummer: 0744.711.956

Artikel 2: Binnenbrengen van de kleding
De binnengebrachte kleding wordt zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen, etc). Nadien wordt deze op de website geplaatst, hiervoor is geen termijn bepaald. Op de verkochte stuks ontvangt de verkoper 50%. Dit zal zoals afgesproken overgeschreven worden op het doorgegeven rekeningnummer.  De binnengebrachte kleding moet in goede staat verkerende, tweedehands baby -en kinderkleding zijn. Wij aanvaarden enkel merken volgens de opgegeven lijst. Deze tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de kleding proper en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Liv-rose & Friends bepaalt of de ingestuurde kleding in aanmerking komt om in de webshop te worden opgenomen en zal de aanbieder hiervan per e-mail of bericht op de hoogte stellen. Liv-rose & Friends zal de prijs bepalen waarvoor de kleding in de webshop en/of fysieke winkel wordt opgenomen. Liv-rose & Friends heeft ten allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel naar beneden aan te passen. Twee jaarlijks, aan het einde van elk seizoen, organiseert Liv-rose & Friends een sale.

De verkoper krijgt een overzicht van de kleertjes die worden aangeboden op de webshop. Na +/- 6 maanden volgt er een eerste uitbetaling en bijkomend een evaluatie. Hier kan er beslist worden welke kleertjes al dan niet worden terugbezorgd. De uitbetaling kan vervroegt of verlaat worden in functie van seizoen en periode van drop.

De ingezonden kleding zal +/- 1 jaar online staan, daarna kan de verkoper de kleding teruggestuurd krijgen mits betaling van de verzendkosten (dit kan ook verrekend worden met de opbrengst). De verkoper kan de kleding ook komen afhalen na het maken van een afspraak. Gebeurt dit niet binnen een termijn van 1 maand dan is de kleding automatisch eigendom van Liv-rose & Friends. Indien de verkoper geen interesse meer heeft in de kleding, zal Liv-rose & Friends dit schenken aan een goed doel. De kleding die Liv-rose & Friends in bezit heeft, is niet verzekerd tegen brand of waterschade.

Artikel 3: Aankoop van kleding
De 2dehands kleding die wordt aangeboden in onze webshop wordt zo goed mogelijk weergegeven op de foto’s. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Liv-rose & Friends te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Liv-rose & Friends trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

Artikel 4: levering en verzendkosten
Alle goederen worden geleverd op het door jou, tijdens je bestelling, opgegeven adres. Liv-rose & Friends is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fouten van de klant bij het ingeven van het leveringsadres. Zodra de betaling van de koper ontvangen is, wordt je pakje klaargemaakt. De verzending gebeurt via B-post. Je kan je pakje laten leveren bij je thuis of een afhaalpunt. Bij bestellingen boven €75 is de verzending gratis. De standaard verzendkosten voor België bedragen minimum 4,7 euro, voor Nederland, Duitsland en Frankrijk 6,9 euro.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen door B-post. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen overeenkomstig de wet “kopen op afstand” tenzij dit anders is overeengekomen. Als Liv-rose & Friends hieraan niet kan voldoen zullen de reeds betaalde bedragen binnen de dertig dagen terugbetaald worden. Alle bestellingen kunnen ook afgehaald worden in Herenthout na het maken van een afspraak.

Artikel 5: overmacht
In geval van overmacht moeten wij onze verplichtingen niet nakomen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst ongedaan maken. Overmacht is elke omstandigheid die zich voordoet zodat Liv-rose & Friends zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren. Hieronder verstaan wij brand, staking, bedrijfsstoring, energiestoring, storingen in het netwerk of verbinding, …

Artikel 6: de prijs
De prijzen in de webshop worden door ons bepaald, afhankelijk van de staat van het product, en eventueel gewijzigd. Alle prijzen worden in euro en per stuk weergegeven. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat steeds voor je je aankoop definitief moet bevestigen.

Artikel 7: de betaling
Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmogelijkheden in de webshop.

Artikel 8: herroepingsrecht
Als de kleding die je gekocht hebt op Liv-rose & Friends niet naar wens is of beschadigd is, kan deze teruggestuurd of geruild worden. Hiervan moet u ons steeds schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 5 werkdagen via info@liv-rose.be. De zending gebeurt in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd, binnen de 14 werkdagen, ongebruikt en onbeschadigd.

Artikel 9: geschillen en klachten
Liv-rose & Friends hoopt dat je ten alle tijden tevreden bent over onze diensten. Is dit niet zo dan kan je jouw klachten altijd overmaken via info@liv-rose.be. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten , ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

%MCEPASTEBIN%